light-banner

logo

Osobowe

Pytania dotyczące stawek i płatności

 • Co oznacza pojęcie "przedpłata"?

  Przedpłata to zasilenie konta użytkownika przed faktycznym skorzystaniem z sieci dróg płatnych. Opłaty naliczane użytkownikowi za przejazd po odcinkach sieci dróg płatnych pobierane są z puli dostępnych środków i obniżają ich poziom na koncie użytkownika.  Aby móc wnosić opłatę za korzystanie z autostrad w sposób elektroniczny, poziom środków na koncie nie może być niższy niż 20 zł na jeden pojazd.

 • Co się stanie jeżeli saldo konta przedpłaconego będzie niższe od minimalnego stanu salda konta użytkownika?

  W przypadku, gdy stan salda konta użytkownika jest niższy od wymaganego progu minimalnego (20 zł) bramka nie otworzy się automatycznie, a użytkownik będzie zobowiązany do manualnego uregulowania opłaty.

 • Co się stanie, jeśli nie ureguluję opłat za przejazd autostradą w terminie (dotyczy kont z odroczoną płatnością)?

  W przypadku konta z odroczoną płatnością, gdy użytkownik nie ureguluje opłaty w terminie, może ona zostać pobrana z kwoty przedstawionego przez niego zabezpieczenia. Równocześnie, gdy należności z tytułu opłaty osiągną poziom 99% wartości wniesionego zabezpieczenia, konto zostanie automatycznie zmienione na konto przedpłacone z saldem w wysokości 0 zł. Brak uiszczenia opłaty w terminie będzie się wiązał z koniecznością zapłaty odsetek w wysokości ustawowej, za cały okres opóźnienia.

 • Co to jest elektroniczny pobór opłat?

  Jest to metoda płatności, zgodnie z którą opłata za przejazd po wyznaczonej sieci dróg płatnych dokonywana jest w sposób elektroniczny w systemie viaTOLL. System ten jest obowiązkowy dla użytkowników pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 tony, a także użytkowników autobusów niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej.

  1 czerwca 2012 roku system viaTOLL został udostępniony kierowcom pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony, jako dodatkowa opcja umożliwiająca uiszczanie drogą elektroniczną opłat za korzystanie z odcinków płatnych autostrad zarządzanych przed GDDKiA, czyli A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica.

 • Co to jest karta paliwowa/karta flotowa?

  Karta paliwowa/karta flotowa jest rodzajem karty opłat wydawanej przez wystawcę kart paliwowych/ flotowych, umożliwiającej m. in. bezgotówkowy zakup paliwa, produktów związanych z pojazdem oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi.

 • Co to jest manualny pobór opłat?

  Jest to metoda płatności, zgodnie z którą opłata za przejazd po wybranych odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA dokonywana jest manualnie w miejscach poboru opłat. Podstawę prawną pobierania opłaty drogowej stanowi Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. 1994, Nr 127, poz. 627 z późn. zm.).

  Od 1 lipca 2011 r. manualny pobór opłat obowiązuje na odcinku autostrady A2 Konin-Stryków, zaś od 1 czerwca 2012 roku również na odcinku autostrady A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica. Manualny pobór opłat na tych odcinkach jest przeznaczony dla użytkowników pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony i posiadających mniej niż 9 miejsc.

 • Co zrobić gdy nie mogę zjechać z autostrady (bramka nie otworzyła się automatycznie)?

  W przypadku, gdy szlaban nie podniesie się automatycznie, uniemożliwiając zjazd z autostrady, użytkownik powinien niezwłocznie udać się do sąsiedniego stanowiska poboru opłat obsługiwanego przez kasjera i tam w trybie manualnym uiścić opłatę za cały odcinek płatny (na A2 Konin – Stryków, na A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica). Opłata ta może być uiszczona gotówką, bądź kartą płatniczą lub flotową. Jeżeli użytkownik nie ma przy sobie wystarczających środków pozwalających na uiszczenie opłaty w trybie manualnym, otrzyma od kasjera stosowne wezwanie do zapłaty.

  W celu otrzymania zwrotu opłaty manualnej bądź anulowania wystawionego wezwania do zapłaty należy złożyć formularz reklamacyjny, który pobrać można w dowolnym Miejscu Obsługi Klienta lub na stronie internetowej www.viaTOLL.pl, w części dotyczącej samochodów osobowych (zakładka Obsługa Klienta).

  W dokumencie konieczne jest również podanie: nr umowy lub nr paszportu / dowodu osobistego (pola obowiązkowe tylko w przypadku, gdy zgłaszający nie jest właścicielem umowy) oraz nr rejestracyjnego pojazdu, nr seryjnego viaAUTO i nr konta, na które ma zostać zwrócona opłata. Ponadto, użytkownik zobowiązany jest załączyć kopię paragonu.

  W opisie zdarzenia należy zaznaczyć: nazwę węzła wjazdowego oraz zjazdowego na autostradzie, a także datę oraz przybliżony czas zdarzenia.

  Przyjmowane są tylko formularze podpisane ręcznie.

  Prawidłowo wypełniony dokument reklamacyjny można złożyć w dowolnym Miejscu Obsługi Klienta, Punkcie Poboru Opłat, za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta (listownie na adres Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, faksem 22 521 10 11 lub zeskanowany na e-mail info@viatoll.pl.

  Więcej informacji na temat procedury reklamacyjnej znajduje się w zakładce Obsługa Klienta.

 • Czy i jak użytkownicy mogą sprawdzić stan salda swojego konta i odległość przejechaną odcinkami dróg płatnych?

  Po zalogowaniu się w Panelu Obsługi Klienta na stronie www.viatoll.pl zarejestrowani użytkownicy uzyskują  dostęp do informacji o saldzie konta, historii podróży oraz danych osobowych i danych zarejestrowanych pojazdów. System umożliwia podgląd i samodzielne wygenerowanie zestawień transakcji dokonywanych na koncie.

  Sprawdzenie bieżącego salda konta "viaAUTO na okaziciela" możliwe jest jedynie w Miejscach Obsługi Klienta  lub za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta.

 • Czy mogę uregulować opłatę gotówką?

  Tak, płatności gotówką są przyjmowane we wszystkich Miejscach Obsługi Klienta.

 • Ile zapłacę za przejazd autostradą płatną?

  Użytkownicy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony, mogą sprawdzić obowiązujące stawki opłat w tabeli na stronie http://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-lekkie/stawki-oplat.

  Należy pamiętać, że stawki opłat dostępne w tabeli nie dotyczą autostrad koncesyjnych, a jedynie autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA, czyli A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica.

 • Jak można doładować konto przedpłacone?

  Użytkownicy systemu viaTOLL mają możliwość doładowania konta w wyznaczonych Miejscach Obsługi Klienta , gotówką, kartami płatniczymi lub kredytowymi oraz przelewem na indywidualny rachunek bankowy. Ponadto zarejestrowani użytkownicy mają możliwość ustawienia automatycznego doładowanie konta kartą kredytową po zalogowaniu się do Panelu Obsługi Klienta.

 • Jaka jest maksymalna kwota zasilenia konta przedpłaconego? (dotyczy wyłącznie kont przedpłaconych – pre-pay)?

  Maksymalna kwota jednorazowego doładowania konta przedpłaconego (pre-pay) wynosi 1 000 zł. Poziom środków dostępnych na koncie użytkownika nie może przekraczać 50 000 zł.

 • Jaka jest minimalna kwota zasilenia konta przedpłaconego? (dotyczy wyłącznie kont przedpłaconych – pre-pay)?

  Minimalna kwota zasilenia konta przedpłaconego (pre-pay) wynosi 50 złotych na jeden pojazd. Wartość progu ostrzegawczego dla salda konta przepłaconego wynosi 20 złotych na jeden pojazd.

 • Jakie są metody płatności w systemie viaTOLL?

  W systemie viaTOLL użytkownicy mogą dokonywać opłaty elektronicznej przed lub po przejechaniu określonych odcinków płatnych. Zależy to od rodzaju konta, które założą. W przypadku kont przepłaconych są to:

  • karty kredytowe,
  • karty debetowe,
  • karty flotowe,
  • gotówka.

  W przypadku kont z odroczoną płatnością są to:

  • karty flotowe,
  • przelewy bankowe.

  W przypadku korzystania z przelewu bankowego, jako metody płatności, koszty przelewu pokrywa Użytkownik. Użytkownik, który wybrał przelew bankowy, jako metodę płatności może dokonać wpłaty za wystawioną notę obciążeniową również w Miejscu Obsługi Klienta, z wykorzystaniem metod płatności tam akceptowanych (płatność kartą kredytową, debetową lub gotówką).

 • Jakie zabezpieczenie jest akceptowane dla konta z odroczoną płatnością?

  Użytkownicy zamierzający korzystać z konta z odroczoną płatnością zobowiązani są, przy podpisywaniu umowy, do przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, w formie pieniężnej lub stosownego poręczenia ze strony podmiotu trzeciego spełniającego warunki wskazane w §6 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Funkcję podmiotu trzeciego może spełniać np. wystawca kart flotowych.

  Stosowne zabezpieczenie powinno obejmować całość oczekiwanych opłat, biorąc pod uwagę miesięczny okres rozliczeniowy i powinno być składane na okres nie krótszy niż 1 rok. Wzór gwarancji bankowej, stanowiącej jeden ze sposobów zabezpieczenia wnoszonej płatności, dostępny jest w każdym Miejscu Obsługi Klienta  oraz na stronie internetowej www.viatoll.pl Kalkulator kwoty, na którą powinno zostać wystawione zabezpieczenie, znajduje się na stronie internetowej www.viatoll.pl.

  Obowiązkiem użytkownika posiadającego konto z odroczoną płatnością jest odnowienie gwarancji w terminie do 30 dni przed upływem ważności aktualnie obowiązującej gwarancji. W przypadku nie odnowienia gwarancji konto użytkownika w trybie z odroczoną płatnością zostanie zamienione na konto w trybie przedpłaconym bez zabezpieczenia, z saldem równym 0 zł.

 • Które karty paliwowe/karty flotowe są akceptowane przez viaTOLL?

  Szczegółowe informacje dotyczące kart paliwowych/flotowych akceptowanych w systemie viaTOLL dostępne są w sekcji Akceptowane Formy Płatności w zakładce Płatności.

 • Od czego zależy opłata drogowa?

  Opłata drogowa zależy od długości przejechanego odcinka autostrady płatnej zarządzanej przez GDDKiA oraz od rodzaju pojazdu.

 • W jakich przypadkach szlaban nie podnosi się automatycznie?

  Szlaban na bramce viaTOLL nie podnosi się automatycznie w przypadku:

  • wystąpienia zakłóceń komunikacji pomiędzy przekaźnikiem umieszczonym na bramce zjazdowej, a znajdującym się w pojeździe urządzeniem viaAUTO,
  • niewystarczających środków na koncie użytkownika,
  • jeżeli pojazd nie jest wyposażony w urządzenie viaAUTO.
Wydrukuj stronę Do góry